عجایب مورچه ها

چه حقایق جالبی در مورد مورچه ها می دانید؟

مورچه‌‌هایی که به داخل خانه راه پیدا می کنند، آفت به شمار می روند. کافی است یک تکه کیک را بالای میز قرار دهید، مورچه‌ها در کمترین زمان سر و کله‌شان پیدا می شود تا سهم خود را از کیک بردارند. آنها همیشه در جستجوی غذا هستند.