درباره رتیل بیشتر بدانید

آشنایی با رتیل

رتیل ها به عنوان بزرگترین عنکبوت های جهان شناخته شده اند. اگرچه امروزه برخی از مردم از آن ها به عنوان حیوانات خانگی خاص، نگهداری می کنند؛ اما این جانداران پرمو برای اغلب مردم عادی مایه ترس و وحشت هستند.